<% 'ส่วนต่อไปนี้ตรวจสอบว่า ถ้า session ที่ชื่อว่า candownload ไม่เท่ากับ (<>) yes จะส่งกลับไปที่ '/asp/creatsession.asp เพื่อให้ไปอ่านข้อตกลงก่อน เพราะฉะนั้นถ้าใครเรียกไฟล์นี้โดยตรงโดยไม่ 'ได้อ่านไฟล์ creatsession.asp ก่อน จะต้องถูกส่งกลับไปอ่าน creatsession.asp เสมอไป if session("candownload") <> "yes" then 'ต่อไปนี้คือคำสั่งการย้ายผู้เรียกไฟล์ให้ไปยังไฟล์หรือ url ที่กำหนดในวงเล็บ response.redirect("/asp/creatsession.asp") end if %> คุณได้อ่านข้อตกลงแล้ว เลือกลิ้งค์เพื่อ dowload ไฟล์ได้เลยครับ
download somefile